Suomi - Svenska

Tekniset tiedot

Ominaispaino (+25 °C): Hartsi
Kovete
1,1
1,0
Sekoitussuhde: Hartsi
Kovete
2,2 tilavuusosaa (9 tilavuusosaa)
1 tilavuusosa (4 tilavuusosaa)
. Pakkaus sisältää hartsi- ja kovetekomponentit oikeassa suhteessa.
Riittoisuus: 0,3 l/m2
Kuivumisaika (+20 °C): Pölykuiva
Kestää kevyttä liikennettä
Lopullinen lujuus
6 h
24 h
2-7 d
Työvälineiden pesu: SOL 102 (Solmaster)
Väri: Väritön
Varastointi: Suojattava kosteudelta.
Työturvallisuus: Varoitusmerkintä: hartsi "ärsyttävä", kovete "syövyttävä" KTT saatavissa