Suomi - Svenska

Käyttöohje

POLYURETAANIMASSA UR 500
Olosuhteet:Betonin on oltava kuiva ja puhdas. Betonin kosteus saa olla korkeintaan 3.5 paino-%. Betonin ja UR 500-massan lämpötilan tulee olla vähintään 15 °C, mieluiten yli 18 °C. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 70%.
Esikäsittely:Rasva ja lika poistetaan huolellisesti (Solmaster ML Maalarinliuotin). Betonin pinnassa oleva betoniliima poistetaan hiomalla tai happopeittauksella (Solmaster RKL).
Pohjustus:Betonipinta kyllästetään Solmaster LV 1 polyuretaani-lakalla tai Solmaster LP 2 epoksipinnoitteella. Pohjusteen suositeltu
kuivumisaika on 4-6 tuntia.
Massaus:Kovete kaadetaan sekoitusastian pohjalle ja hartsi kaadetaan kovetteen joukkoon oikeassa suhteessa: 4 tilavuusosaa hartsia, 1 tilavuusosa kovetetta. Tämän jälkeen massa sekoitetaan huolellisesti sopivalla sekoittajalla (hidas
kierrosnopeus). Seoksen käyttöaika 20 °C:een lämpötilassa on 5-10 minuuttia astiassa ja 10-20 minuuttia lattialle kaadettuna.
0.5 mm kerrosMassa levitetään kampalastalla ja tasoitetaan mohairtelalla tasaiseksi kerrokseksi.
2-4 mm kerrosMassaseoksen joukkoon sekoitetaan kvartsihiekkaa max. 100% hartsi/kovettaja-seoksen tilavuudesta. Suositeltu kvartsihiekan raekoko on 0.05-0.5 mm. Tasalaatuinen seos levitetään lattialle säätölastalla halutun
vahvuiseksi kerrokseksi. Lopuksi pinta telataan piikkitelalla ilman poistamiseksi.
Riittoisuus:Tuotteen riittoisuus riippuu levitettävän kerroksen
paksuudesta ja pinnoitettavan lattian tasaisuudesta.
0.5 mm kerros:UR 500: 0.5-1.0 L (0.7-1.5 kg) / m2
2 mm kerros:UR 500: 1.5 L (2.2 kg) / m2
kvartsihiekka 0.05-0.5 mm : 1.5 L (2.1 kg) / m2
4 mm kerros:UR 500: 2.5 L (3.7 kg) / m2
kvartsihiekka 0.05-0.5 mm : 2.5 L (3.5 kg) / m2
Työvälineet:Pese työvälineet välittömästi työn jälkeen epoksiohenne SOL 101:llä (Solmaster).