Suomi - Svenska

Kemikaalikestävyys

Pinnotteen kemikaalinkestävyys on jaettu altistusajan mukaan kahteen ryhmään: lyhytaikainen ja pitkäaikainen rasitus.
Lyhytaikainen rasitus: roiskeet huuhdellaan pois saman työpäivän aikana.
Pitkäaikainen rasitus: toistuva roiskerasitus tai korkeintaan 3 kuukautta kestävä kemikaalirasitus.

++ = pinnoite kestää kemikaalin vaikutuksen hyvin, mahdollisesti vähäisiä sävy- tai kiiltomuutoksia.
+   = pinnoitteen mekaniset ominaisuudet eivät muutu, mutta sävy- ja kiiltomuutoksia esintyy.
-    = pinnoite ei kestä kemikaalia
*   = ei upotus rasitukseen
Testauslämpötila on +23 °C, ellei toisin mainita.


EPOKSIPINNOITE EP 10
Koestettu kemikaali
lyhytaik. rasitus
pitkäaik. rasitus
ammoniakki, 10%
++
+
asetoni
++
+*
bensiini, lyijytön
++
++
bentseeni
+
-
dieselöljy
++
++
emäksinen teoll.pesuaine, 5%
++
+
etanoli
++
+
etikkahappo, 5%
++
+
fosforihappo, 10%
++
+
isopropanoli
++
+*
jarruneste
+
+
jäähdytinneste
+
+
kromihappo, 5%
-
-
ksyleeni
++
+*
kupari(II)nitraatti, 10%
+
+
lakkabensiini
++
++
lentopetrooli
++
++
lämpö, kuiva + 65 °C
++
++
lämpö, kuiva + 105 °C
++
-
maitohappo, 1%
++
+
maitohappo, 10%
+
-
metyleenikloridi
-
-
moottoriöljy
++
+
natriumhydroksidi, 5%
++
+
natriumhydroksidi, 10-40%
+
-
natriumhypokloriitti, 15%
+
-
natriumkloridi, 10%
++
+
olut
++
+
perkloorihappo
-
-
punaviini
+
+
rauta (III)kloridi, 10%
++
+
rikkihappo, 10%
+
-
rikkihappo, 30%
-
-
rypsiöljy, +40 °C
++
+
sitruunahappo, 50%
+
+
sokeriliuos, 50%
++
++
suolahappo, 10%
+
-
typpihappo, 10%
-
-
vesi, +40 °C
++
++
vesi +60 °C
++
-
vetyperoksidi, 30%
-
-