Suomi - Svenska

Återförsäljare

SOLMASTER AB bygger ut sin organisation i Sverige och knyter allt fler återförsäljare till sitt nätverk. Storstockholm är den region där det är enklast att få tillgång till våra kvalitetsprodukter, men vi kan sända varor inom hela landet enligt order.

Vi samarbetar med ett stort antal ledande svenska grossister inom städ- och rengöringsbranschen. På listan till vänster hittar du den närmaste leverantören. Fråga oss gärna om tips på återförsäljare.

Solmaster säljer också skärvätskor och andra industrikemikalier i Sverige direkt till slutkunderna, men vi är öppna för samarbete med regionala återförsäljare eller representanter.

Här är en bild från en av våra distributörer i Stockholm. Solmaster AB bygger kontinuerligt ut sitt nät av representanter i Sverige och Skandinavien. Är du intresserad att arbeta med nordiska kvalitetsprodukter? Kontakta oss via solmaster@solmaster.se