Suomi - Svenska

Nyheter

2019-07-19 Förändring i sortimentet: Luxus flytande tvål tas ur produktion

Av produktionsskäl kommer Solmaster AB att upphöra med försäljning och tillverkning av den flytande tvålen Luxus. Den högkvalitativa flytande tvålen har hört till Solmaster serie för personlig hygien tillsammans med den populära testvinnaren, handtvättmedlet Koura, och rengöringsduken Sitrus.

2019-06-11 EP 10 finns nu som A- och C-bas

”Vår spetsprodukt EP 10 är alltså nu ännu mångsidigare ur färghandelns, målningsentreprenörernas och vanliga hobbyrenoverares synpunkt. Alla våra kundgrupper får samma prima kvalitet – vi kan erbjuda tre olika förpackningsstorlekar, 1,8 liter, 5,4 liter och 18 liter. Drygheten är cirka 0,25 liter per kvadratmeter, vilket gör det lätt att bedöma hur mycket som behövs”, konstaterar Pasi Korkkinen på Solmaster.

EP 10 lämpar sig alldeles utmärkt för både betong- och träytor, också på fuktiga underlag. Vattenånga tränger väl genom ytan, vilket minskar risken för fuktskador i fuktiga utrymmen som ladugårdar, bastun och på balkonger. Vid behov kan man rugga ytan med till exempel kvartssand. EP 10 späds med vatten och den finländska Bygginformationscentralen Rakennustietosäätiö har beviljat produkten M1 utsläppsklass, vilket är den mest krävande kategorin.

 

2019-05-13 En vass nyhet från Solmaster – EKO Sågbladsemulsion 10
Trä är fortfarande en av Nordens viktigaste råvaror. I och med att kvalitetskraven ökat behövs allt bättre arbetsredskap och också kontinuerligt underhåll och service på de dyra maskinerna och verktygen. Dåliga sågblad kan förstöra betydande ekonomiska värden vid sågning och bearbetning av virke.
2019-03-28 MV Mögelborttagare och MV Terrasstvätt nu i stora förpackningar

Vårens och sommarens renoveringsperiod står för tröskeln. Alla sommarstuge- och villaägare förbereder städning och underhåll och då behövs det bra hjälpmedel. Solmasters populära produkter MV Mögelborttagare och MV Terrasstvätt finns numera enbart i 5 liters dunkar av produktionstekniska skäl. Litersflaskan försvinner ur sortimentet. Priset per liter blir förstås förmånligare i den stora förpackningen – nu lönar det sig att ta itu med större projekt.  

2019-03-18 Tungviktsmästaren CUT 400 redo för nya matcher
Tungviktsmästaren i elitserien för bearbetningsvätskor, CUT 400, har nu genomgått en uppdatering för att kunna svara mot framtidens utmaningar. CUT 400 låg redan tidigare i den absoluta toppen både vad beträffar smörjförmåga och tryckbeständighet. Nu har Solmasters tränarteam ytterligare vässat egenskaperna i form av lägre skumbildning och ökad motståndskraft mot mikrobtillväxt samtidigt som man ytterligare minskat slitaget på skäreggarna.

Äldre nyheter

1 / 10  > >>