Suomi - Svenska

Nyheter

2019-05-13 En vass nyhet från Solmaster – EKO Sågbladsemulsion 10
Trä är fortfarande en av Nordens viktigaste råvaror. I och med att kvalitetskraven ökat behövs allt bättre arbetsredskap och också kontinuerligt underhåll och service på de dyra maskinerna och verktygen. Dåliga sågblad kan förstöra betydande ekonomiska värden vid sågning och bearbetning av virke.
2019-03-28 MV Mögelborttagare och MV Terrasstvätt nu i stora förpackningar

Vårens och sommarens renoveringsperiod står för tröskeln. Alla sommarstuge- och villaägare förbereder städning och underhåll och då behövs det bra hjälpmedel. Solmasters populära produkter MV Mögelborttagare och MV Terrasstvätt finns numera enbart i 5 liters dunkar av produktionstekniska skäl. Litersflaskan försvinner ur sortimentet. Priset per liter blir förstås förmånligare i den stora förpackningen – nu lönar det sig att ta itu med större projekt.  

2019-03-18 Tungviktsmästaren CUT 400 redo för nya matcher
Tungviktsmästaren i elitserien för bearbetningsvätskor, CUT 400, har nu genomgått en uppdatering för att kunna svara mot framtidens utmaningar. CUT 400 låg redan tidigare i den absoluta toppen både vad beträffar smörjförmåga och tryckbeständighet. Nu har Solmasters tränarteam ytterligare vässat egenskaperna i form av lägre skumbildning och ökad motståndskraft mot mikrobtillväxt samtidigt som man ytterligare minskat slitaget på skäreggarna.
2019-03-04 Ett rent företag är ett framgångsrikt företag

”Den annalkande våren avslöjar skoningslöst de spår som den långa vintern efterlämnat i företagets lokaler. En rejäl tvätt och en grundlig rengöring gör medarbetarna positiva och höjer företagets självkänsla, då både besökare och kunder möter en väldoftande och skinande ren miljö. Under årens lopp har Solmasters egen produktutvecklingsavdelning tagit fram nya rengöringsprodukter, ofta i nära samarbete med sina kunder,” berättar Pasi Korkkinen på Solmaster och tillägger att företaget redan tidigt började använda sig av biobaserade råvaror.

AS 4 Teho är ett verkligt ’undermedel’

AS 4 Teho är på många vis ett flaggskepp för Solmaster med sin kombination av effektivitet och miljöskonsamhet. ”Produktens effekt bygger på en lyckad kombination av ingredienser, som också fått godkännande av branschförbundet för Olje- och biobränsle i Finland”, förklarar Pasi Korkkinen.

AS 4 Teho har länge varit en favorit bland städbolag och fastighetsserviceföretag i både Finland och Sverige. Med medlet rengör man ytterst krävande objekt, tunnelbane- och pendeltåg, bilhallar, hotell, verkstadsgolv etc. Biolösningsmedelsbaserade AS 4 Teho biter nu ännu effektivare på smutsen. Den nya kompositionen innehåller aerobiskt nedbrytbara råvaror. Vissa ingredienser som fosfater och silikater har eliminerats helt och hållet.

”Svårlöst fett- och oljebaserad smuts tas bort mycket väl, särskilt som man låter medlet verka under 2–5 minuter innan tvätt och sköljning.  Produkten levereras som ett drygt koncentrat – en lösning på 5–10 % räcker till för de flesta ändamål. AS 4 Teho lämpar sig för användning både i golvtvättmaskiner och när man använder sig av traditionella metoder”, säger Pasi Korkkinen. ”Medlet kan skummas, vilket gör att tvätteffekten ökas och man kan hantera stora ytor snabbt – därmed störs företagets kärnverksamhet så litet som möjligt.”

2016-09-08 Välj rätt golvbeläggning i ishallen!

Idrottsarenor utgör en intressant miljö för Solmasters marknadskommunikation. Besökarna är vanligen aktiva på många plan och vårt varumärke väcker deras intresse. Ishallen i Kangasala, en livaktig kommun med 30 000 invånare, är mycket flitigt använd. De lokala hockey- och skridskoföreningarna samt lag från grannstaden Tammerfors använder hallen för träning och matcher. Under säsongen 2016/2017 har Solmaster lyckats få sin reklamlogo på en mycket central plats i hallen.

Äldre nyheter

1 / 10  > >>