Suomi - Svenska

Nyheter

2019-08-28 Internetsidorna förnyas

Solmasters internetsidor förnyas och moderniseras. Under hösten kommer vi att förändra den tekniska plattformen och göra sidorna skalbara, vilket underlättar användningen av surfplattor och smarta telefoner för att läsa sidorna.

 

2019-07-25 Förändring i Solmasters marknadsföring

Den 23 juli genomförde Solmaster-koncernen en organisationsförändring. Som en konsekvens av denna lämnar Pasi Korkkinen sina uppdrag inom bolagets marknadsföring (annonser, press- och kundmeddelanden, kontakter till pressen och produktion av artiklar, mässor, broschyrer och etiketter, översättningar, internetsidor och övrigt marknadsföringsmaterial). Han övergår till att svara för utvecklingen av försäljning och marknadsföring på internationell nivå i det skandinaviska dotterbolaget Solmaster AB.

2019-07-19 Förändring i sortimentet: Luxus flytande tvål tas ur produktion

Av produktionsskäl kommer Solmaster AB att upphöra med försäljning och tillverkning av den flytande tvålen Luxus. Den högkvalitativa flytande tvålen har hört till Solmaster serie för personlig hygien tillsammans med den populära testvinnaren, handtvättmedlet Koura, och rengöringsduken Sitrus.

2019-06-11 EP 10 finns nu som A- och C-bas

”Vår spetsprodukt EP 10 är alltså nu ännu mångsidigare ur färghandelns, målningsentreprenörernas och vanliga hobbyrenoverares synpunkt. Alla våra kundgrupper får samma prima kvalitet – vi kan erbjuda tre olika förpackningsstorlekar, 1,8 liter, 5,4 liter och 18 liter. Drygheten är cirka 0,25 liter per kvadratmeter, vilket gör det lätt att bedöma hur mycket som behövs”, konstaterar Pasi Korkkinen på Solmaster.

EP 10 lämpar sig alldeles utmärkt för både betong- och träytor, också på fuktiga underlag. Vattenånga tränger väl genom ytan, vilket minskar risken för fuktskador i fuktiga utrymmen som ladugårdar, bastun och på balkonger. Vid behov kan man rugga ytan med till exempel kvartssand. EP 10 späds med vatten och den finländska Bygginformationscentralen Rakennustietosäätiö har beviljat produkten M1 utsläppsklass, vilket är den mest krävande kategorin.

 

2019-05-13 En vass nyhet från Solmaster – EKO Sågbladsemulsion 10
Trä är fortfarande en av Nordens viktigaste råvaror. I och med att kvalitetskraven ökat behövs allt bättre arbetsredskap och också kontinuerligt underhåll och service på de dyra maskinerna och verktygen. Dåliga sågblad kan förstöra betydande ekonomiska värden vid sågning och bearbetning av virke.

Äldre nyheter

1 / 10  > >>