Suomi - Svenska

Mediabanken

Gå till mediabanken här!

Solmasters mediabank är indelad i två sektioner för att kunna ge bättre service både till konsumenter och till våra partnerföretag.

För våra kunder

Solmaster erbjuder sina kunder broschyrer, nyheter och andra trycksaker på adressen http://www.solmaster.fi/media/. För åtkomst till mediabanken krävs registrering.

På registreringssidorna skall privatpersoner välja gruppen ”Other”

Press

Förutom broschyrbanken kan Solmaster erbjuda reklambyråer, tryckerier och våra andra strategiska partners en möjlighet att ansöka om lösenord till Solmasters mediabank. Du kan ansöka om lösenord genom att registrera dig på sidan med bildbanken.

Kom ihåg att ange namnet på ditt företag och e-postadressen och notera det lösenord du valt.

Du kan logga in på mediabanken omedelbart med dina nya lösenord och användarnamnet. För att få tillgång till de skyddade delarna av innehållet behöver du ett godkännande av Solmaster AB.

Solmaster meddelar dig om de utvidgade användningsrättigheterna omgående per e-post.

Begäran om mer information och frågor om bildbanken och dess användning kan skickas till adressen solmaster@solmaster.se.