Suomi - Svenska

Produkterna

Solmaster Oy är en av Nordens ledande tillverkare av industrikemikalier och ytbeläggningar. I Solmaster-bolagen ingår Solmaster Chemicals och Solmaster Coatings. Uppdelningen innebär att våra kunder erbjuds en ännu bättre och tydligare service och klara produktlinjer.

Solmasters produktgrupper fördelar sig på kemikalier för byggbranschen och för industri-verkstadssektorn. I Solmasters produktportfölj finns åtta produktgrupper, som sammanlagt innehåller 200 olika produkter.

Vårt mångsidiga produktsortiment garanterar att kunden kan hitta en Solmaster-lösning i form av rätt produkt för nästan alla behov.

Solmasters produkter är välbekanta, effektiva och populära sedan mer än trettio år. Genialiteten finns i små men viktiga detaljer: effektivitet och mångsidig användbarhet, trygghet för både användare och miljö.

Tack vare att vi förmår utnyttja den senaste teknologin och resultat från vårt kontinuerliga utvecklingsarbete kan våra kunder dra största möjliga nytta av våra produkter - vi vill ge dem service genom att ligga ett steg före alla andra!

Sök bland produkterna genom att välja produktkategori i förteckningen till vänster.