Suomi - Svenska

Användarinformation

Upphovsrätt etc.

Att publicera eller distribuera material från Solmasters hemsidor, att överföra, kopiera eller förändra innehållet för annat än personligt och privat bruk är tillåtet enbart om Solmaster AB på förhand gett ett skriftligt medgivande. Solmaster AB svarar inte för riktigheten i den information som anges på sidorna eller för tillförlitligheten i uppgifterna för annat än den information som uppgetts för Solmasters produkter.

Solmaster AB hänvisar till särskilda användarinstruktioner för användningen av sidorna. Bolaget garanterar inte heller sidornas funktion i samtliga användarmiljöer eller operativsystem. Solmaster AB garanterar inte heller skydd mot eventuella virusattacker. Bolaget ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador, som kan uppstå till följd av att sidorna används.

Användaren av sidorna ger Solmaster AB rättighet att utnyttja eventuellt material som sänds i form av feedback för Solmasters produktutveckling, marknadsföring eller annan motsvarande användning. Det här gäller dock inte personuppgifter i anknytning till avsändaren.

Användning av Solmasters www-tjänst

Solmasters www-sidor är avsedda för upplösningen 1024 x 768. För att kunna se sidorna som de är avsedda att visas rekommenderar vi att du använder de senaste webbläsarna från Microsoft eller Firefox.

För att du skall kunna läsa och skriva ut publikationer och material som finns sparade i pdf-format på våra sidor behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet kan laddas ner gratis från Adobes sidor.

Frågor och kommentarer om användningen av www-tjänsten och funktionaliteten kan sändas till följande adress: solmaster@solmaster.se

Pasi Korkkinen
Solmaster AB