IntraNet login     Mediabank login
Suomi - Svenska

Katso lattiapinnoitus säät Green Line

Teollisuuskemikaali ja lattiapinnoite osaamista vuodesta 1976

02.12.2011

Turvaa ja tehokkuutta työympäristöön Meconalla


Kun yritys tarjoaa asiakkailleen parasta laatua tuotteillaan, on myös tilojen edustettava samoja laatukriteereitä.

Mecona Teknik AB on tunnettu ja arvostettu tarkkuustyöstettyjen metallikomponenttien valmistaja Ruotsissa. Koska yrityksen tuotteet edustavat korkeaa laatu– ja osaamistasoa, on myös yrityksen tilojen vastattava imagoon.

Työ– ja asiakastilojen puhtaus ja viihtyisyys vaikuttavat suoranaisesti yrityksen kannattavuuteen ja huoliteltu miljöö on kilpailuetu, jota ei ole varaa jättää käyttämättä. Lukuisat kokemukset osoittavat lattian kunnostuksen vaikuttaneen positiivisesti sekä asiakkaisiin, että työntekijöihin.

  

Merkityksellinen ensivaikutelma toiseen ihmiseen saadaan useiden tutkimusten mukaan kohtaamisen ensimmäisten sekuntien aikana. Myös asiakkaiden mielikuvaan yrityksestä vaikuttaa se, miltä liiketilat näyttävät heti ensi silmäyksellä.

Suuri osa silmien havaitsemasta valosta sisätiloissa, heijastuu lattiapinnan kautta. Jos lattia on huonossa kunnossa, kärsii koko miljöön viihtyisyys ja valoisuuden tuntu huomattavasti. Lattiapintojen kunnossa ei ole kyse ainoastaan tilojen esteettisyydestä, vaan myös asiakassuhteiden vaalimisesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Puhdas ja hyväkuntoinen epoksipinta moninkertaistaa tiloissa vallitsevan valon määrän, jonka ansiosta siellä viihtyy paremmin, tuotteet näkyvät edukseen ja työn tehokkuus kasvaa.

Kemikaalien sietoa ja siivouksen helppoutta

Meconalla on kokemusta lattioiden epoksipinnoista, jotka ovat sopineet yrityksen tarpeisiin erinomaisesti. Kun tuli aika uusia kuluneet lattiapinnat, valittiin käyttöön Solmasterin EP 10 epoksimaali. Epoksimaalatuista lattioista on Meconan kaltaiselle yritykselle monessakin suhteessa hyötyä.

  

Koska metallipajassa käsitellään erilaisia kemikaaleja, on eräs lattiapinnoilta vaadittu tärkeä ominaisuus kemikaalien kesto. Epoksipinnoite EP 10 kestää hyvin altistumista useille yleisesti käytetyille öljyille, myös pitkällä aikavälillä.

Hyväkuntoinen epoksilla päällystetty lattia on taloudellisesti kannattava investointi. Kirkkaan ja kiiltävän pinnan siivoukseen tarvittava aika on merkittävästi vähäisempi, kuin epätasaisen ja karhean, osittain betonisen lattiapinnan. Myös asiakkaalle jäävä mielikuva puhtaudesta vaikuttaa suoraan ostohalukkuuteen, sekä todennäköisyyteen asiakkaan palaamisesta kaupoille uudelleen.

Meconan edustaja, Mats Andersson, kertoo tärkeimmistä syistä EP 10 pinnoitteen valitsemiseksi:

– Vaalean ja valoa hyvin heijastavan epoksipinnan ansiosta tiloista tulee valoisammat ja myös helpommin siivottavat.

– Kun lattia on siisti ja puhdas, antaa se asiakkaille hyvän vaikutelman toiminnastamme.

Myös työturvallisuuden kannalta on merkityksellistä, missä kunnossa lattian pinta on, uusittu epoksipinta ehkäisee työtapaturmia. Kirkkaalle epoksimaalatulle lattialle pudonnut työkalu on helppo havaita ja laitteiden mahdolliset nestevuodot tulevat esiin nopeammin. Hyväkuntoisella lattiapinnalla kitka on tasainen, jolloin myös kaatumisriski pienenee.

Lattioiden kunnosta huolehtiminen niiden pinnoitetta uusimalla on yritykselle pitkän tähtäimen investointi, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin ajan kanssa.