Suomi - Svenska

Uutiset

25.04.2016

Solmaster ottaa käyttöön tuotannon laatujärjestelmän


Vanhan saksalaisen teollisuusjohtajan mukaan luottamus omiin tuotteisiin on hyvä asia, mutta kunnon laatutarkastus on vielä parempi. Solmaster noudattaa näitä hyviksi todettuja oppeja, kun uusi laatujärjestelmä otetaan käyttöön tuotannossa VTT:n avustuksella.

”Alusta asti Solmaster on pyrkinyt hyvään laatuun oman laadunvalvonnan kautta. Yhä monimutkaisemmat säännöstöt edellyttävät kuitenkin nykyään myös kolmannen osapuolen valvoman laatujärjestelmän integroitumisen tuotantoon ja nyt on meidän vuoromme”, toteaa Solmaster Oy:n perustaja Matti Korkkinen.

”Solmaster Oy:n laatujärjestelmä on tuotannon järjestelmä, jonka mukaan meidän olisi toimittava. Tämä järjestelmä mahdollistaa meille oikeuden myöntää pinnoitteiden CE-merkinnät, kunhan tarpeeksi tuotetestejä on tehty”,Pasi Korkkinen sanoo.

VTT vastaa laatujärjestelmän puitteista ja ylläpitämisestä yhdessä Solmasterin johdon kanssa. Järjestelmä kattaa kaikki tuotantovaiheet raaka-aineiden tarkastuksesta alkaen eri tuotantovaiheiden kautta valmiiden tuotteiden pakkaamiseen asti. Käsikirjassa mainitaan myös, miten mahdollisia reklamaatioita hoidetaan.
”Lisäksi järjestelmän avulla voidaan parantaa yleistä toimintaa tuotantoon liittyvissä asioissa. Tavoitteenahan on pitää toimintahistoria muistissa sekä jatkuvasti ylläpitää tuotteiden laatua ja jäljitettävyyttä. VTT:n tulee vuosittain valvoa järjestelmän ylläpitoa. Saadut poikkeamat on korjattava ja järjestelmää on kehitettävä edelleen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.”

Uusi laatujärjestelmä on hyvin yksityiskohtainen ja määrittelee tarkoin esimerkiksi mitä laitteita ja menetelmiä on käytettävä teknisen laadun tarkastamiseksi. Vastuu jaetaan myös hyvin selkeästi Solmasterin organisaatiossa. Analyysit tehdään vallitsevan SFS-EN standardin mukaan. ”Uudistus varmistaa järjestelmällisellä tavalla sekä yhtiömme laatutason, että asiakkaiden turvallisuuden. Olemme tyytyväisiä, että olemme saaneet VTT:stä arvostetun ja osaavan partnerin laatutyömme kehittämiseksi.”