Suomi - Svenska

Nyheter

2019-07-25

Förändring i Solmasters marknadsföring


Den 23 juli genomförde Solmaster-koncernen en organisationsförändring. Som en konsekvens av denna lämnar Pasi Korkkinen sina uppdrag inom bolagets marknadsföring (annonser, press- och kundmeddelanden, kontakter till pressen och produktion av artiklar, mässor, broschyrer och etiketter, översättningar, internetsidor och övrigt marknadsföringsmaterial). Han övergår till att svara för utvecklingen av försäljning och marknadsföring på internationell nivå i det skandinaviska dotterbolaget Solmaster AB.

Verkställande direktör Matti Korkkinen övertar ansvaret för marknadsföringen.