Kuinka toimia työstönesteen kanssa, kun tuotanto konepajassa pysähtyy?

8.4.2020

Kun tuotanto konepajassa lakkaa ja työstökeskukset pysähtyvät loman ajaksi tai odottamasta syystä, kuten nyt pandemian aikana, on syytä huomioida, kuinka metallintyöstönesteen kanssa tulee toimia. Työstönestealtaisiin syntyy mikrobeille suotuisat kasvuolosuhteet, kun työstökoneessa päivittäin kiertävä työstöneste-emulsio pysähtyy paikalleen ja erilaiset öljymäiset epäpuhtaudet nousevat vettä kevyempinä yhdisteinä seisovan työstönesteen pinnalle. Anaerobiset bakteerit voivat päästä vapaasti kasvamaan ja tuotantoon palatessa konepajassa voi odottaa ikäviä yllätyksiä, kuten epämiellyttäviä hajuja, koneen osien ruostumista tai emulsion purkautumista. Sopivin huoltotoimenpide tulee selvittää tapauskohtaisesti riippuen työstönesteen iästä, mahdollisuuksista huoltotoimenpiteisiin toimintakatkoksen aikana sekä taloudellisista näkökulmista.

 

 

Työstönestettä ei voi jättää seisomaan viikkokausiksi ilman toimenpiteitä. Tuotannon pysähtyminen tarjoaa sopivan tilaisuuden koneiden puhdistamiseen. Työstökeskukset voidaan tyhjentää käytetystä työstönesteestä, puhdistaa desinfioivilla puhdistusaineilla ja täyttää tuoreella työstönesteellä, jolloin tuotantoon palatessa työstökeskukset saadaan heti toimintaan ilman odottamattomia toimenpiteitä.

Mikäli työstökeskukseen on vaihdettu äskettäin tuore työstöneste, tuotanto pysähtyy vain lyhyeksi ajaksi tai käytössä olevan työstönesteen tilavuus on sen verran suuri, että työstönesteen vaihdosta tulisi suhteettoman suuria kustannuksia, tulee työstönestettä huoltaa seuraavin toimenpitein:

– Jos mahdollista työvoimaa on konepajassa käytettävissä, tulee työstönesteitä kierrättää vähintään 30 minuutin ajan päivittäin. Kierrättämällä työstönesteiden sekaan pääsee ilmasta happea, joka estää anaerobisten bakteerien kasvun.

– Skimmerit tai muut öljynkerääjät kannattaa mahdollisuuksien mukaan pitää käynnissä. Näin estetään nesteen pinnalle syntyvän öljykerroksen muodostumista.

– Työstöneste-emulsion pH tulisi olla vähintään 8.7, mutta mielellään yli 9. Korkeampi pH estää osaltaan myös mikrobien kasvua.

– Työstönesteen pitoisuus kannattaa säätää normaalia korkeammaksi, vähintään 8 %:iin, jolloin työstönesteen biostaattiset ominaisuudet parantuvat ja neste kestää mikrobien hyökkäyksiä paremmin.

– Työstönestesäiliö kannattaa puhdistaa lastuista ja epäpuhtauksista. Lastujen pinnat ja työstönestealtaan pohjan kerrostumat tarjoavat kasvualustan mikrobeille.

– Lyhytaikaisessa seisokissa koneiden mikrobiologista vastustuskykyä voidaan parantaa emulsion sekaan lisättävillä jälkihoitotuotteilla. Toimenpide ei kuitenkaan takaa työstönesteen säilymistä ilman muita toimenpiteitä.

 

Olkaa yhteydessä paikalliseen Solmaster-edustajaan, mikäli tarvitsette ohjeistusta sopivan ratkaisun löytämiseksi seisokin ajalle.

 

Terveisin,

Ville Holopainen

Tuotekehityskemisti