En vass nyhet från Solmaster – EKO Sågbladsemulsion 10

Trä är fortfarande en av Nordens viktigaste råvaror. I och med att kvalitetskraven ökat behövs allt bättre arbetsredskap och också kontinuerligt underhåll och service på de dyra maskinerna och verktygen. Dåliga sågblad kan förstöra betydande ekonomiska värden vid sågning och bearbetning av virke.

Vi introducerar nu en nyhet för sågindustrin, EKO Sågbladsemulsion 10, som är ett vattenspädbart smörjmedel för sågblad, baserat på vegetabilisk olja.

”Smörjmedlet, som blandas ut i vatten, håller sågbladens tänder vassa, minskar underhållsbehovet och gör så att kåda inte fastnar på betten eller på rullarna i såglinjen. Dessutom förhindrar effektiva korrosionsinhibitorer att sågbladen rostar eller missfärgas, till exempel då linjen står stilla under helgerna”, berättar Pasi Korkkinen från Solmaster AB.

Nyheten innebär också andra fördelar. I sågverken används organiska råvaror, vilket innebär att det finns gott om mögel- och jästsvampsporer samt olika bakterier både i stockarna och i luften. EKO Sågbladsemulsion 10 innehåller effektiva tillsatsämnen, som skyddar rörsystemet och munstyckena från illaluktande mikrober.

”Ur ekonomisk synpunkt minskar EKO Sågbladsemulsion 10 behovet av rengöring och de årliga kostnaderna sänks tack vare den låga förbrukningen.”

EKO Sågbladsemulsion 10 är en bionedbrytbar produkt som inte är riskklassad.