EP 10 finns nu som A- och C-bas

”Vår spetsprodukt EP 10 är alltså nu ännu mångsidigare ur färghandelns, målningsentreprenörernas och vanliga hobbyrenoverares synpunkt. Alla våra kundgrupper får samma prima kvalitet – vi kan erbjuda tre olika förpackningsstorlekar, 1,8 liter, 5,4 liter och 18 liter. Drygheten är cirka 0,25 liter per kvadratmeter, vilket gör det lätt att bedöma hur mycket som behövs”, konstaterar Pasi Korkkinen på Solmaster.

EP 10 lämpar sig alldeles utmärkt för både betong- och träytor, också på fuktiga underlag. Vattenånga tränger väl genom ytan, vilket minskar risken för fuktskador i fuktiga utrymmen som ladugårdar, bastun och på balkonger. Vid behov kan man rugga ytan med till exempel kvartssand. EP 10 späds med vatten och den finländska Bygginformationscentralen Rakennustietosäätiö har beviljat produkten M1 utsläppsklass, vilket är den mest krävande kategorin.