Tungviktsmästaren CUT 400 redo för nya matcher

Tungviktsmästaren i elitserien för bearbetningsvätskor, CUT 400, har nu genomgått en uppdatering för att kunna svara mot framtidens utmaningar. CUT 400 låg redan tidigare i den absoluta toppen både vad beträffar smörjförmåga och tryckbeständighet. Nu har Solmasters tränarteam ytterligare vässat egenskaperna i form av lägre skumbildning och ökad motståndskraft mot mikrobtillväxt samtidigt som man ytterligare minskat slitaget på skäreggarna.

”Vi är verkligen stolta över vad vår produktutvecklingsavdelning åstadkommit. Nya CUT 400, som framöver kommer att ersätta produkterna CUT 400 M och CUT 400 RST, är en mycket kompetent produkt för tung bearbetning. Svarvning, fräsning, borrning, gängning och kapning är alla goda exempel på tunga bearbetningsmoment, där CUT 400 får visa upp sina muskler, också i moderna, snabba CNC-arbetsstationer”, säger Pasi Korkkinen på Solmaster AB.

Nya CUT 400 lämpar sig nu ännu bättre än tidigare för bearbetning av flera olika material, från olika stålkvaliteter och gjutjärn till färgade metaller, aluminium och till och med hårdplast. Ett effektivt multimetallskydd och VOC-fria korrosionsinhibitorer finns också på mästarens meritlista. Solmaster-koncernen är som anhängare av principerna för en hållbar utveckling också stolt över att CUT 400 inte innehåller bor, klor, svavel, fenoler, farliga alkanolaminer eller några andra farliga föreningar, som finns upptagna i EU:s REACH-förteckning.