Användarinformation

Upphovsrätt etc.

All copyright och motsvarande rättigheter i anslutning till den här tjänsten tillhör Solmaster-koncernen.

Att publicera innehållet på hemsidorna genom spridning eller delning, överföring, kopiering och redigering som en del av annat material, om det sker i något annat sammanhang än för personligt och privat bruk, är tillåtet enbart om Solmaster-koncernen har gett ett skriftligt godkännande på förhand. Solmaster-koncernen svarat inte för att informationen på sidorna är korrekt eller tillförlitlig med hänsyn till annan än den information som ges på sidorna angående produkter från Solmaster-koncernen.

Solmaster-koncernen hänvisar till olika användarinstruktioner för användningen av sidorna. Bolaget garanterar inte i övrigt att sidorna fungerar i alla hårdvaru- eller programvarumiljöer. Solmaster-koncernen garanterar inte skydd mot eventuella virusattacker. Bolaget svarar inte heller för direkta eller indirekta skador, som kan uppstå till följd av användningen av sidorna.

Den som använder sidorna ger i samband med återkoppling till Solmaster-koncernen bolaget rätt att använda sig av det inskickade materialet i sin produktutveckling, marknadsföring eller annan motsvarande användning. Detta gäller dock inte personinformation om den som sänder feedback.

Dataskyddsförordningen och Solmaster

Som du säkert har noterat trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft fredagen den 25.5.2018. Solmaster-koncernen har för sin egen del förbundit sig att skydda alla sina kunders integritet och personuppgifter på basen av den nya förordningen och dataskyddslagstiftningen. Det här gäller alla normala kunduppgifter som namn, adress, yrkesroll och intresseområden. Informationen används inom ramen för en normal kundrelation samt vid direktmarknadsföring av Solmasters produkter och tjänster.

Att samla in personuppgifter hjälper oss alltså oss att ge dig en bättre service. Via vår kundtjänst kan du begära att din information raderas från vårt register, men vi hoppas självklart att du fortfarande är intresserad att få information från ett ledande finländskt teknokemiföretag. Via vår kundtjänst får du också mer fullständig information om Solmasters system för dataskydd.

Användning av Solmaster-koncernens www-tjänster

Solmaster-koncernens www-sidor är utformade för en upplösning på 1024 x 768 pixel. För att du skall kunna se sidorna som de är tänkta att visas rekommenderar vi att du laddar ner de senaste versionerna av webbläsarna Microsoft eller Firefox. Dessutom rekommenderar vi att du laddar ner den senaste versionen av Flash Player från Adobes hemsida, för att sidornas flash-element skall visas korrekt.

För att du skall kunna läsa och skriva ut de dokument som sparats i pdf-format på våra hemsidor behöver du programmet Adobe Acrobat Reader.  Programmet kan laddas ner kostnadsfritt från Adobes hemsida.

Du kan skicka frågor och kommentarer om användningen och tillgängligheten av våra www-tjänster till följande adress: solmaster@solmaster.se

 

Solmaster-koncernen